LASĪT VAIRĀK

Piekļuve kabeļu kanalizācijai

Komersantam, kurš vēlas iegūt piekļuvi SIA BVB Serviss kabeļu kanalizācijai, ir jāsazinās ar speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi bvbserviss@e-madona.lv, norādot:

Kabeļu kanalizācijas posma, kurā pieteicējs lūdz iespēju izmantot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, koordinātas;
Kabeļu kanalizācijas posma punktos plānotos tehniskos risinājumus savas trases posma turpinājumam;
Plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai BVB Serviss kabeļu kanalizācijā;
Plānotā kabeļa uzmavu skaitu ierīkošanai BVB Serviss kabeļu kanalizācijā, uzmavu marku un plānotā novietojuma vietu;
Vēlamo piekļuves kabeļu kanalizācijai sākuma datumu;
Citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.
Ja BVB Serviss var nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad tiek slēgta savstarpēja vienošanās, nosakot tarifus (tarifu apjoms katrā gadījumā tiek noteikts individuāli) un citus komercnoteikumus.
BVB Serviss kabeļu kanalizācija (diametrs 60 mm) ar ievilkšanas tehnoloģiju, iespēja ievilkt vēl vienu kabeli.

Kabeļu kanalizācijas izpētes maksa.  (100% priekšapmaksa, kas netiek atgriezta) 42 EUR  par 100 metriem.

Kabeļu kanalizācijas nomas maksa 11 EUR/mēnesī par 100 metriem.

Center X (E)
Center Y (N)
303302.2636317.9
303225.88636294.9
303184.45636276.25